AW4 - Dyrene i Asia

Maxi (36.5x28.5 cm) med 90 brikker

125 kr per stk
  • AW4 - Dyrene i Asia (Norsk)
    Fysisk kart over Asia. Rundt kartet er tegninger av dyr som lever på kontinentet, samt navn på dyrene i den gule ringen rundt kartet. Puslespillet: Det er en fast indre ramme rundt kartet, og her står navnene på dyrene som er utenfor rammen. Har man en brikke med en bit av en panda, ser man omtrent hvor på puslespillet biten skal ligge.