HL3 - Veien fra Ape til Mennesket

Maxi (36.5x28.5 cm) med 83 brikker

99 kr per stk
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Illustrasjonsbilde 1)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Norsk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Engelsk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Tysk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Svensk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Estisk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Bulgarsk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Russisk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Nederlandsk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Fransk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Italiensk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Portugisisk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Polsk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Slovakisk)
 • HL3 - Veien fra Ape til Mennesket (Spansk)
  Veien fra ape til menneske viser evolusjonen gjennom de siste 64 millioner år. Vi viser utviklingen gjennom følgende tidsepoker: 64 millioner år (øverste venstre hjørne – 16 mill. år – 4 mill. år – 1 mill. år – 250.000 år – 60.000 år – 15.000 år til i dag (nederste høyre hjørne). Arter som går langs samme sti er i direkte slekt med hverandre. Når en art står ved enden av en sti, betyr det at slekten har dødd ut. I tillegg viser vi mange dyr våre forfedre kan ha møtt og kanskje spist. Disse er også plassert i sin rette tidsepoke, og i rett størrelse i forhold til mennesket.