LA17 - LEK og LES Pakke 3

837.5 kr per stk
 • LA17 - LEK og LES Pakke 3 (Norsk)

  Det aller meste av denne pakken kan også leveres med tekst på nynorsk. Ta kontakt for informasjon.

  LL 7.

  Overgang fra store til små bokstaver. De små bokstavene på brikkene legges på de store. Selvkontrollerende.

  LL 9.
  Ord med de store bokstavene på platen. Brikker med de samme ordene med små bokstaver legges over. Selvkontrollerende.

  LL 8.
  Konsonantforbindelser på løse brikker skal legges på plass på platen slik at ordene stemmer med bildene. Selvkontroll.

  LL 6.
  Sammensatte ord. Første del av ordene er på løse brikker som legges på plass slik at ordene stemmer med bildene. Selvkontroll.

  2 stavelsesspill, hvert med 12 bilder og løse brikker til å legge under. En stavelse på hver brikke. Spillene har ikke selvkontroll, men et kontrollkort følger med.

  Ordmemory - Svarteper.
  Her er konsonantforbindelsen på et kort og resten av ordet med bilde på et annet. Det gjelder å finne de to delene av ordet som det er bilde av på det ene kortet.

  Enkel og dobbel konsonant.
  Kortstokk med 24 kort. Kan spilles som memory med 2-4 spillere eller som parkort med 3-4 spillere.

  Parkort: Kortene deles ut. Spillere som har par, f.eks. man og mann, legger dem ned og leser ordene høyt. Trekk lodd om hvem som skal begynne å spørre. Man kan spørre hvem man vil. Det gjelder å spørre etter ord man trenger for å få par. Har man f.eks. tiger skal man spørre etter tigger. Får man kortet, legger man paret ned på bordet og leser ordene høyt og tydelig.
  Så får man lov til å spørre igjen. Hvis den som blir spurt ikke har kortet, er det hans tur til å spørre.

  Rare setninger.
  En kortstokk med 48 kort som er merket 1,2 og 3.
  På nr. 1 står subjekt, på nr. 2 verbal og på nr. 3 adverbial. 2-4 spillere. Hver spiller får 5 kort, resten av kortene legges i en bunke på bordet med baksiden opp. Første spiller ser etter om han har 1, 2 og 3. Har han det, legger han dem på bordet og leser setningen.
  Hvis han ikke kan lage en setning, kan han trekke inntil tre kort fra bunken. Kan han fremdeles ikke, er det neste spillers tur.
  Når det ikke er flere kort i bunken, trekker spillerne fra hverandre. Det kan bli mange morsomme setninger.

  To lesespill med lydstridige ord. Selvkontrollerende.

  Rare spørsmål. 2 "trimplater" med ja/nei spørsmål på den ene siden. På den andre siden står både spørsmål og svar.

  Setningslotto. 4 plater.
  En setning på hvert kort, bilde på platene.