NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten

Maxi (36.5x28.5 cm) med 69 brikker

125 kr per stk
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Illustrasjonsbilde 1)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Illustrasjonsbilde 2)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Norsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Engelsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Dansk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Tysk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Svensk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Litauisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Tsjekkisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Estisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Finsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Bulgarsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Russisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Nederlandsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Fransk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Tyrkisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Italiensk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Ungarsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Polsk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Slovakisk)
 • NB1 - Vårt Klima og Drivhuseffekten (Spansk)
  Når solens varme stråler når jorden blir noe av varmen reflektert, men på veg bort fra jorden blir noe av denne energien fanget opp av drivhusgasser i atmosfæren. Jo mere drivhusgasser det er i atmosfæren, desto mer varme blir det igjen på jorden. Noe CO2 trenger vi, og med dette puslespillet vil vi vise hvordan solvarme, vann og CO2 får planter på land og i havet til å vokse. Når trær og planter vokser trekker de til seg CO2, og de frigjør ren oksygen. Så lenge mengden av klimagassene i atmosfæren holder seg konstant vil klimaet på jorden være stabilt, men hvis mengden av klimagasser i atmosfæren øker blir det varmere på jorden. Det er denne balansen eller ubalansen vi vil illustrere med dette puslespillet.