hl13 - Hav i endring

Maxi (36.5x28.5 cm) med 86 brikker

125 kr per stk
  • hl13 - Hav i endring (Illustrasjonsbilde 1)
  • hl13 - Hav i endring (Illustrasjonsbilde 2)
  • hl13 - Hav i endring (Illustrasjonsbilde 5)
  • hl13 - Hav i endring (Norsk)
  • hl13 - Hav i endring (Engelsk)
    For 250 millioner år siden var alle landområder samlet i et superkontinent, Pangea, og resten av jordoverflaten var et stort superhav. Etter hvert som deler av superkontinentet beveget seg bort fra hverandre, ble superhavet delt opp i de fem verdenshavene og mange mindre hav som vi kjenner i dag. Deler av jorden som var landområder dekkes nu av hav, og omvendt ligger tidligere havbunn nå over havets overflate. Vi kan finne fossiler etter dyr som har levd i havet langt inne på land. Dette puslespillet med 86 puslespillbrikker er laget for eldre barn og voksne. Du kan se hvordan livet i havet har utviklet seg over 250 millioner år. Dyr som levde i havet har vært like skremmende som de mest blodtørstige dinosaurene på land.