LA16 - LEK og LES Pakke 2

535 kr per stk
 • LA16 - LEK og LES Pakke 2 (Norsk)
 • LA16 - LEK og LES Pakke 2 (Nynorsk)

  Gult lotto. 2 plater.
  Det er bilder både på platene og på brikkene. To ord som begynner med samme bokstav hører sammen, f.eks nål og nese.

  Grønt lotto. 2 plater.
  Her er det bilder på platene, og første bokstaven i ordene er på brikkene. "Hvem har noe som begynner på p?"

  LL1 og 2.
  2 puslespill, hvert med 12 bilder og løse bokstaver til å legge under. En bokstav på hver brikke. Spillene har ikke selvkontroll, men det følger med et kontrollkort.

  56 stavelsesbrikker som elevene kan lage ord av.

  56 ordbrikker som elevene kan lage enkle setninger av.

  5 "trimstriper".
  De brukes på samme måte som i Pakke 1. Men her er det på samme stripe tatt med ord med stemt og ustemt konsonant som lett kan forveksles, f.eks. b og p.

  To "trimplater" med bilder på den ene siden og ord på den andre.

  LL 5 - Spill med diftonger. Puslespill med 12 bilder, og løse bokstaver til å legge under. Diftonger og konsonantforbindelser står som en lyd. Spillet har ikke selvkontroll, men et kontrollkort følger med.