NA1 - Eng

Maxi (36.5x28.5 cm) med 48 brikker

125 kr per stk
 • NA1 - Eng (Illustrasjonsbilde 1)
 • NA1 - Eng (Illustrasjonsbilde 2)
 • NA1 - Eng (Norsk)
 • NA1 - Eng (Engelsk)
 • NA1 - Eng (Dansk)
 • NA1 - Eng (Tysk)
 • NA1 - Eng (Svensk)
 • NA1 - Eng (Tsjekkisk)
 • NA1 - Eng (Finsk)
 • NA1 - Eng (Russisk)
 • NA1 - Eng (Nederlandsk)
 • NA1 - Eng (Fransk)
 • NA1 - Eng (Italiensk)
 • NA1 - Eng (Gresk)
 • NA1 - Eng (Ungarsk)
 • NA1 - Eng (Polsk)
 • NA1 - Eng (Romania)
 • NA1 - Eng (Slovakisk)
 • NA1 - Eng (Ukrainsk)
 • NA1 - Eng (Spansk)
 • NA1 - Eng (Serbisk)
  På en eng en varm sommerdag er det mange fine blomster, fugler, sommerfugler og insekter, og med dette puslespillet kan du lære navnet på mange av artene. Midt på puslespillet er det 24 sammenflettede brikker og en fast ramme rundt brikkene. Utenfor rammen er det 24 større brikker som ser like ut, men som alle er litt forskjellige. På hver av brikkene et det bilde av en blomst, en fugl, en sommerfugl eller et insekt, og artsnavnet står på rammen utenfor brikken. Hver brikke passer kun ved rett navn. Vi har valgt helt vanlige arter som barn finner i naturen og som de vil kjenne igjen. Puslespillet passer både til litt eldre barn og det passer for små barn sammen med eldre barn og voksne.